Kaip galima susigrąžinti permokėtą pajamų mokestį?

Jei jūs mokate mokesčius, yra įvairių priežasčių, kodėl mokama mokesčių suma gali viršyti tikrąją sumą, kurią reikia mokėti. Kiekvienas, kuris moka daugiau, nei grąžintina suma, turi teisę susigrąžinti permokėtą mokestį. Jei darbdavys už jus mokėjo standartinę sumą, mes turime teisę susigrąžinti dalį sumokėto pajamų mokesčio. Jeigu jūs pateikiate pajamų mokesčio deklaraciją, kurioje matyti, kad mokėjote didesnius mokesčius, jūs galite kreiptis dėl permokos. Jeigu po deklaracijos pateikimo mus pasiekia informacija, kad buvo gauta šeimos išmoka, kuri nebuvo išskaičiuota, reikia pateikti patikslintą informaciją. Tuomet reikia iš naujo užpildyti formą GPM37, reikia pažymėti, kad tai ankstesnės formos pataisymas. Taip pat reikia užpildyti priedą PIT/O, kuris rodo, kad priklauso mokesčių lengvata ir pridėti rašytinį paaiškinimą, kad tai mokesčių grąžinimo paraiškos pataisymas. Teikiant prašymą sugrąžinti permokėtą pajamų mokestį, reikia nurodyti informaciją: vardas, pavardė, mokesčių grąžintojo numeris, pridėti mokesčių deklaraciją.

Prašymas turi būti pateiktas už praėjusius mokestinius metus iki esamų metų balandžio 30 dienos. Mokesčio mokėtojo pareiga – nurodyti savo pajamas ir apskaičiuotus mokesčius, t. y. patvirtinti skirtumą tarp pajamų mokesčio sumos ir darbdavio mokėtos sumos. Jei darbdavio sumokėta mokesčių suma yra didesnė, nei priklausytų, atsiranda mokesčio permoka. Mokesčių inspekcija yra parengusi keletą skirtingų formų, kaip susigrąžinti permokėtus mokesčius. Asmuo, kuris moka mokesčius, pasirenka pats, kokia forma grąžinami pinigai už mokesčių permokas.

Mokesčių inspekcija šiuos pinigus gali pervesti į banko sąskaitą tiesiogiai, išsiųsti kaip pašto perlaidą arba perduoti pinigus mokesčių mokėtojui per kitas institucijas. Pervedimas į asmens sąskaitą banke dažniausiai yra nemokamas, ir galimas tuo atveju, jei mokesčių mokėtojas savo deklaracijoje įrašo banko sąskaitos numerį. Jei pinigai siunčiami kaip pašto perlaida, paprastai reikia apmokėti pašto išlaidas. Galimas variantas ir atsiimti grynuosius pinigus mokesčių inspekcijoje, bet tai reikia padaryti iš anksto sutartą dieną ir valandą. Tačiau naudojantis šiuo būdu, teks laukti ilgose laukiančiųjų eilėse. Mokesčio permokos grąžinimo terminas  nuo 30 dienų iki 3 mėnesių. Tai priklauso nuo mokėtojo teisinės padėties tipo ir permokėtų mokesčių tipo.

Jei yra vėluojama pervesti pinigus permokėtus mokesčius, mokesčių inspekcija turėtų mokėti už tai palūkanas. Tačiau reikia turėti galvoje, kad jeigu pinigus vėluojama pervesti dėl deklaracijos koregavimo, kai reikiamų duomenų nepateikė pats mokesčių mokėtojas, palūkanos skaičiuojamos nebus. Taigi, jei pateiktuose dokumentuose bus surasta klaidų, mokesčių grąžinimo laikas užsitęs. Be to, mes galime sugrąžinti jums mokesčius ir tuomet, kai jūs dirbate užsienyje. Tuomet yra taikomos tos šalies, kurioje dirbate, teisės normos. Mes esame gerai susipažinę su galiojančia tvarka įvairiose valstybėse, todėl mokesčių grąžinimas vyks sklandžiai ir nereikės ilgai laukti

Posted on rugpjūčio 11, 2012 at 12:01 pm by admin · Permalink
In: mokesciu grazinimas, mokesčių susigrąžinimas · Tagged with: ,