Mokesčių grąžinimas iš Olandijos

Jeigu buvote išvykęs legaliai dirbti į užsienį, galite kreiptis dėl mokesčių permokos grąžinimo. Norint kreiptis dėl mokesčių grąžinimo iš Olandijos, reikia turėti mokesčių kortelę. Ją išduoda darbdavys. Mokesčiai gali būti grąžinti už ne senesnį nei 5 metų laikotarpį. Mokesčių grąžinimas iš Olandijos vykdomas sulaukus mokestinių metų pabaigos. Pagal mokesčių teisę, galiojančią Olandijoje, mokesčių mokėtojai skirstomi į 2 grupes. Vienai grupei priklauso asmenys, kurie nuolat gyvena Olandijoje, mokestis jiems grąžinamas nuo pajamų, kurios gautos bet kur visame pasaulyje. Kitai grupei priklauso žmonės, kurie gyvena ir dirba Olandijoje tik laikinai. Šiai grupei mokesčiai grąžinami už gautas pajamas Olandijoje. Jeigu pateikiate mokesčių deklaraciją mokesčių inspekcijai iki kovo mėn. pabaigos, laukti grąžinimo reikia apytikriai vieną mėnesį. O jeigu įsivelia klaidų, grąžinimo laikotarpis gali užsitęsti ir iki 3 metų.

Norint susigrąžinti mokesčius iš Olandijos, įsitikinkite, kad turite visus tam reikalingus dokumentus. Vienas iš reikalavimų yra ir turėti mokėtojo identifikacinio numerio atitikmenį „Burger Service Number“ (BSN). Dar yra būtina ir Olandijos mokesčių mokėtojo kortelę, kurią išduos darbdavys. Darbdavys mokesčių kortelėje padaro įrašus metų pradžioje po išdirbtų metų. Mokesčių kortelės turi būti išsiųstos iki kiekvienų metų vasario pabaigos. Tai reiškia, kad už 2011-uosius metus mokesčių kortelė turi būti išsiųsta iki 2012 m. vasario pabaigos.  Jei per mokestinius metus asmuo dirbo keliose darbovietėse, mokesčių kortelės turi būti surinktos iš kiekvieno darbdavio. Yra galimybė vykdyti mokesčių grąžinimą kartu su savo sutuoktiniu, arba kitu asmeniu, kuris gyvena toje pačioje namų valdoje. Jeigu neturite sąskaitos banke, prieš jums sugrąžinant mokesčius pasirūpinkite jos atidarymu.

Paprastai grąžinant mokesčius Olandijoje mokesčių inspekcija perveda juos į asmens banko sąskaitą, kuri yra viename iš Olandijos bankų. Galite nurodyti, ir kad pinigai būtų pervesti į užsienyje esančio banko sąskaitą. Tam gali reikėti užpildyti papildomą formą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad pinigai bus pervesti užsienio valiuta. Taip pat pinigų gavėjas papildomai turės nurodyti banko IBAN ir SWIFT kodus. Jeigu jums reikia susigrąžinti mokesčius iš Olandijos, galite pildyti prašymus ir surinkti visus dokumentus pats, tačiau galite ir pasinaudoti vienos iš profesionalių bendrovių paslaugomis. Pasinaudojant bendrovės paslaugomis, galima sutaupyti daug laiko, kurį greičiausiai sugaišite dėl galimai padarytų klaidų pateikiant dokumentus ir nesėkmingų bandymų susisiekti su Olandijos mokesčių institucijomis. Su tuo susijusios ir papildomos išlaidos. Paprastai išlaidų dydis siekia keletą procentų nuo grąžinamos sumos.

Posted on rugsėjo 19, 2012 at 12:23 pm by admin · Permalink
In: mokesčių grąžinimas iš olandijos · Tagged with: